Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Πλήρη αποτελέσματα (Ελληνικές συμμετοχές) του διαγωνισμού Ερασιτεχνικών Οίνων & Αποσταγμάτων.

ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΤΗΣ ΗΔΩΝΙΔΑΣ ΓΗΣ
Τα πλήρη αποτελέσματα (Ελληνικές συμμετοχές) του διαγωνισμού Ερασιτεχνικών Οίνων & Αποσταγμάτων στο Γκότσε Ντέλτσεφ Βουλγαρίας είναι:
Α. ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ 2013 .(Επί συνόλου 40 συμμετοχών. Ονομ/νο –βαθμολογία)
1ος : Αθ. Κύρτσης -Δράμα 100 βαθμ.
3ος : Αθ.Θεοδωρίδης –Δράμα 93
4ος : Ιωανν.Τζίκας -Χαλκιδική 92
11ος : Γ. Σελαλμαζίδης-Δράμα 86
12ος : Σ. Αβραμίδης -Δράμα 85
20ος : Evangelo Franco –Εδεσσα 75
25ος: Σετοινος - Εδεσσα 70
32ος: Γ.Σελαλμαζίδης -Δράμα 63
36ος: Αν. Γκαιτατζή _ Δράμα 58
37ος: Αν. Γκαιτατζή - Δράμα 54
40ος: Αλ.Καραπουλιτίδης Θες/νίκη 43

Β.ΕΡΥΘΡΟΙ ΟΙΝΟΙ 2012 και πριν.(Επί συνόλου 15 συμμετοχών)
1ος : Ις. Παυλίδης -Θες/νίκη 91 βαθμ.
2ος : Σ. Αβραμίδης _Δράμα 89
3ος : Αθ. Κύρτσης -Δράμα 88
5ος : Ιωανν. Λιόντας -Δραμα 87
6ος : Σεβαστιανός -Εδεσσα 86
7ος : Αν. Δεμιρτζόγλου –Δράμα 86
8ος : Σετοινος - Εδεσσα 84
9ος : Αντ. Μουδάτσος -Δράμα 83
10ος : Κ. Παπαγεωργίου-Δράμα 75
11ος : Ιωανν. Δεμιρτζόγλου –Δράμα 75
12ος : Αν. Δεμιρτζόγλου -Δράμα 74
14ος : Αν. Γκαιτατζή -Δράμα 64


Γ. ΛΕΥΚΟΙ-ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΙ ( Επί συνόλου 19 συμμετοχών)
2ος : Β. Χαραλάμπους -Δράμα 89 βαθμ.
4ος : Χρ. Καθρέπτης _Εδεσσα 85
6ος : Σπ. Παπαγιαννούλης –Κατερίνη 81
9ος : Κ. Παπαγεωργίου _Δράμα 71
11ος : Ιωανν. Τζίκας – Χαλκιδική 63
12ος : Σετοινος - Εδεσσα 62
16ος : Σπ/ Παπαγιαννουλης –Κατερίνη 50
18ος : Σετοινος - Εδεσσα 37

Δ. ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ Σκέτα (επί συνόλου 16 συμμετοχών )
1ος : Χρ. Πετρίδης -Κ. Νευροκόπι 64 βαθμ.
4ος : Β. Κουτουξιάδης –Δράμα 49
6ος : Χρ. Στυλιανίδης - Σέρρες 48
7ος : Β. Χαραλάμπους -Δράμα 42
9ος : π. Βαβατζανίδης -Δράμα 41
12ος : Αντ. Μουδάτσος -Δράμα 35
13ος : Κ. Παπαγεωργιου –Δράμα 35
15ος : Χρ. Καθρέπτης -Εδεσσα 32

Ε.ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ Αρωματικά (επί συνόλου 5 συμμετοχών)
3ος : Ν. Λαλισίδης -Δράμα 62 βαθμ.
4ος : Αλ. Καραπουλιτίδης –Θες/νίκη 57
5ος : Σετοινος -Εδεσσα 56

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ Παλαιωμένα (επί 20 συμμετοχών)
2ος : Αν. Γκαιτατζή -Δράμα 66 βαθμ.
4ος : Χρ. Καθρέπτης -Εδεσσα 59
5ος : Ν. Λαλισίδης -Δράμα 59
6ος : Αντ. Μουδάτσος _ Δράμα 58
8ος : Χρ. Καθρέπτης - Εδεσσα 54