Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Προκύρηξη 14ης Γευσιγνωσίας Οίνων και Αποσταγμάτων.                                                      
    
 «ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ ΤΗΣ  ΗΔΩΝΙΔΑΣ ΓΗΣ»      
      
14ος Διαγωνισμός Γευσιγνωσίας  Ερασιτεχνικών Οίνων και Αποσταγμάτων
                                                                                                              
 
Σάββατο 17/03/2018 στο Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ της Δράμας

14.00  Έναρξη της διαγωνιστικής  δοκιμασίας.
18.00  Τέλος δοκιμασίας , διάλειμμα.
19.30  Απονομή Βραβείων.

Ακολουθεί δεξίωση με μπουφέ και οίνους τόσο των φημισμένων Οινοποιείων της περιοχής όσο και των διαγωνιζομένων δειγμάτων.

      Όσοι από τους φίλους μας ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 10η  Μαρτίου  2018 (ημερομηνία παραλαβής) να έχουν αποστείλει τα δείγματα.

  Κατηγορίες Οίνων:
   1.ΛΕΥΚΟΙ - ΡΟΖΕ (ανεξαρτήτως χρονιάς. Σημείωση: Εάν έχουμε ικανές συμμετοχές θα  κάνουμε δύο κατηγορίες ξεχωριστές : Μία Λευκά και μία Ροζέ).
   2.ΕΡΥΘΡΟΙ  ΦΡΕΣΚΟΙ ΟΙΝΟΙ του 2017 .
   3.ΕΡΥΘΡΟΙ  ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ (2016 και προγενέστεροι.)

  Κατηγορίες  Αποσταγμάτων(Διήμερων Αποστακτήρων):
      1. ΣΚΕΤΑ
      2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
      3. ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ

   Για κάθε δείγμα οίνου θα σταλούν 2 (δύο) φιάλες 0.75 λίτρου
   Για τα αποστάγματα μία φιάλη 
l000ml ή δύο των 500ml.
   Κάθε δείγμα θα φέρει πινακίδα- ετικέτα ,όπου θα αναγράφεται
   Για τους Οίνους : Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου η Ποικιλία και η χρονιά
   Για τα Αποστάγματα: Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου και το είδος του αποστάγματος
   Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με περισσότερα του ενός δείγματα για κάθε κατηγορία.
   Τιμή συμμετοχής: Για κάθε δείγμα 5 (πέντε) ευρώ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
:  6985 018250 Θανάσης  &  6972 996684 Γιώργος.


      Ο πρόεδρος του Συλλόγου.
           Αθανάσιος  Κύρτσης.

Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Οίνων και Αποσταγμάτων Ντέλτσοβο Βουλγαρία.Οίνοι Λευκοί- Ροζέ  
Κατ GR BG Βαθμ.
1 Μουδάτσος Андонис Мудатос 82,4
2   Димитър Манолев 77,7
3   Кръстьо Тунчев 75,4
4   Съби Летков 74,6
5 Καθρέπτης Кристос Катерептис 71,6
6   Венци Шарков 71,6
7   Васко Кантарджиев 69,4
8   Вилям Ванден Берг 69,4
9   Лазарин Баничански 68,5
10
Ζυμαρας


Зимарас Аргирис
66,2
11   Костадин Милев 66
12 Δεμιρτζ'ογλου Анестис Демиртзоглоу 65,5
13
 


Иван Синанов
63,6
14 Κύρτσης Атанасио Киртцис 63,2
15 Σαχινίδης Георгиос Сахинидис 62,2
16   Никола Кундев 61,2
17   Стоян Тунчев 60,8
18 Γκάρας Гарас Йоанис 59,8
19   Лазар Халкалиев 59,1
20   Никола Думбанов 58,8
21 Παπαγιαννούλης Спирос Папатмамулис 58,8
22   Стоян Тунчев 58,2
23 Σελαλμαζίδης Селалмазидис Георгиос 58
24   Филип Филипов 57,2
25   Лазар Халкалиев 56,3
26   Ангел Тунчев 56,1
27 Χαλβατζης Ник Халватзис 56
28   Венци Шарков 55,9
29 Παυλίδης Исак Павлидис 55
30   Тодор Попов 54,7
31 Παπαγεωργίου Макис Папагеоргио 54,2
32 Καραπουλιτίδης Александрос Карапоулитидис 53,5
33   Димитър Адамов 52,5
34   Петър Ангушев 49,5
35   Тодор Попов 49,3
36 Καθρέπτης Христос Катарептис 49,1

Οίνοι νέοι Ερυθροί
Κατ GR BG Βαθμ.
1   Спас Горанов 85,4
2   Лазар Халкалиев 84,1
3   Григор Илиев 82,6
4 Κύρτσης Атанасиос Кирцис 82,4
5   д-р Стоян Тунчев 80,3
6   Николина Техменджиева 79,9
7   Костадин Гуцев 77,5
8 Ι. Ανθίτσας Антицас Йоанис 77,4
9 Ι. Ανθίτσας Антидас Йоанис 77
10   Димитър Хаджиангелов 76,6
11   Лазар Халкалиев 76,5
12 Σάπας Сарас Йоанис 76,2
13   Петър Ангушев 70,8
14   Ангел Тунчев 69,7
15   Иван Панайотов 68,5
16 Σετοινος  Сетойнос 67
17 Μπογατίνης Георгиос Ботатинис 65,4
18   Лазарин Баничански 63,3
19 Ι. Ανθίτσας Антицас Йоанис 62,6
20 Κύρτσης Атанасис Кирцис 60,4
21 Παπαγιαννούλης Спирос Папагианулис 58
22   Никола Думбанов 57,6
23   Кръстьо Тунчев 56,2
24 Αβραμίδης Савас Аврамидис 54,9
25 Ι. Ανθίτσας Антидас Йоанис 54,3
26   Шапкова механа 52,9
27   Петър АНгушев 52,3
28   Костадин Милев 51,8
29   Димитър Манолев 51,2
30   Венци Шарков 51,1
31   Тодор Попов 46,8
32 Σαχινίδης Сахинидис Георгиос 45,3
33 Σαχινίδης Сахинидас Георгиос 43,6
34   Филип Филипов 40,9
35   Димитър Манолев 39
36   Никола Кундев 30,6
37   Вилям Банден Берг 29,9
38 Παπαδόπουλος Арис Пападополус 28,1
39   Иван Калайджиев 24,1

Οίνοι παλεοί Ερυθροί
Κατ GR BG Βαθμ.
1 Αγανάνης Георгиос Агананис 95,7
2 Παπαγιαννούλης Спирос Папагенудис 93,2
3   Ангел Тунчев 91
4 Αμαραντίδης Амарантидис Леон 86,5
5 Αβραμίδης Савас Аврамидис 78,7
6 Σετοινος 2015 Сетинос 2015 70,2
7 Ρίζος Лефтерис Ризос 70,1
8 Σελαλμαζίδης Георгиос Саламазидис 66,3
9 Δοίτσης Христос Доицис 65,7
10   Васко Кантарджиев 64,9
11 Αραμαντίδης Арамантидис Леонидис 64,8
12   Никола Думбанов 63,3
13 Παπαγεωργίου Макис Папагеоргио 61,7
14 Κύρτσης Атанас Кирцис 60
15   д-р Стоян Тунчев 59,3
16 Ζυμαρας Аргирис Зимарас 58,9
17   Васко Кантарджиев 58,3
18 Παπαγιαννης Ник.Папагянус 56,8
19 Παυλίδης Исак Павлидис 56,5
20   Съби Петков 55,8
21   Митко Манолев 55,2
22 Λιόντας Гианис Лионтас 54,5
23 Πυροινος Пуройнос 50,7
24 Σετοινος 2016 Сетинос 2016 50,7
25 Καραπουλιτίδης Алекандрос Караполитидис 47,4
26 Παπαγιαννούλης Спирос Палагенудис 46,7
27   Иван Калайджиев 46
28   Венци Шарков 41,6
29 Θεοδωρίδης Атанасио Теодоридис 37,7
30   Никола Думбанов 35,5
31 Σελαλμαζίδης Георгиос Селалмазидис 29,7
32 Νιζάμης Атанасиос Низамас 26,3

Αποστάγματα Αρωματικά
Κατ GR BG Βαθμ.
1   Сашо Шарков 58
2   Иван Синанов 55,6
3 Καραγιάννης Карагианис 54,4
4   Венци Шарков 54,4
5   Съби Петков 50,2
6   д-р Стоян Тунчев 49,4
7 Μουδάτσος Антонис Мудатуос 45,4
8 Λιόντας Иоанис Лионтас 44,6
9   Иван Калайджиев 43,4
10   Васко Кантарджиев 40
11   Никола Думбанов 36,4

Αποστάγματα Σκέτα
Κατ GR BG Βαθμ.
1   Венци Шарков 81
2   Никола Думбанов 71,4
3   Иван Баймаков 60,6
4   Иван Панайотов 58,4
5 Σαλ. Ανθίτσας Саломи Антицас 57
6 Σάβ. Ανθίτσας Сазас Антитсас 54,6
7 Μουδάτσος Антонис Мутацос 54,6
8 Ηλιόλολη Илиололи 54,2
9 Νάκης. Ανθίτσας Накис Антицас 53
10 Θεσσαλονίκη Тесалоники 53
11 Σετοινος Сетойнос 52,6
12 Σαχινίδης Георгиос Сахинидис 52,4
13 Παπαγεωργίου Накис Папагеоргио 50,2
14 Σαμόλε Самоле 49
15   д-р Стоян Тунчев 49
16   Тодор Мушев 48,8
17 Παυλίδης Исак Павлидис 47,6
18   Съби Петков 47
19   Лазар Халкалиев 44
20   Тодор Павлов 42,8
21 Καλβάδης Николае Калвадис 41,6
22 Καλόφας Хотис Калофас 41,6
23   Кръстьо Тунчев 41,2
24   Димитър Манолев-Мелник 39,2
25   Димитър Терзиев 34,6
26 Καθρέπτης Христос Катрелтсис 30,6
27   Румен Синанов 30,4
28 Καραπουλιτίδης Александрос Карапоулитидис 30,2
29   Филип Хилипов 29,2
30   Сашо Шарков 22,6

Αποστάγματα Σκέτα Παλαιωμένα
Κατ GR BG Βαθμ.
1   Никола Думбанов 71,4
2   Васко Кантарджиев 71
3   д-р Стоян Тунчев 69,6
4   Шапкова кръчма 67,8
5   Иван Синанов 66,8
6 Μουδάτσος Антонис Мудацас 65,8
7   Иван Калайджиев 63,6
8 Αμαραντίδης Леонидас Амарантидис 62,8
9   Кирил Пайнарев 61
10 Ι. Ανθίτσας Йоанис Антицас 58
11   Иван Баймаков 57,4
12   Николина Техменджиева 54,8
13   Тодор Попов 54
14   Румен Синанов 52,4
15   Лазар Халкалиев 52
16   Сашо Емил Шарков 51,6
17   Венци Шарков 50,6
18   Вилям Ванденберг 46,8
19   Костадин Милев 46,6
20   Стойчо Кавазов 46
21   Петър Ангушев 45,6
22   Димитър Манолов 44,6
23   Иван Панайотов 41,2
24   Васко Кантарджиев 40,2
25   Никола Кундев 32,4
26 Νηζάμης Атанас Низами 30,8