Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

«ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΣ ΤΗΣ ΗΔΩΝΙΔΑΣ ΓΗΣ»
      
   Σας ενημερώνουμε ότι ο 13ος Διαγωνισμός Γευσιγνωσίας  Ερασ/κών Οίνων και Αποστ/των θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 29 Απριλίου  2017  στη Δράμα.                                                                                                               
 Το πρόγραμμα είναι:
   Σάββατο 29/04/2017 ώρα 14.00μμ.  Δοκιμασία των διαγωνιζομένων δειγμάτων .
   Τόπος: Ξενοδοχείο ΧENIA στην Δράμα.
   Τέλος δοκιμασίας περί την 18.00. Διάλειμμα περίπου 1(μία) ώρα.
   Ώρα 19.30 . Απονομή Βραβείων. Ακολουθεί δεξίωση με μπουφέ και οίνους τόσο των φημισμένων Οινοποιείων της περιοχής όσο και των διαγωνιζομένων δειγμάτων..
      Όσοι από τους φίλους μας ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την 20η  Απριλίου  2017(ημερομηνία παραλαβής) να έχουν αποστείλει τα δείγματα.

  Θα διαγωνισθούν :

Κατηγορίες Οίνων:
   1.ΛΕΥΚΟΙ - ΡΟΖΕ .(ανεξαρτήτως χρονιάς. Σημείωση: Δεν έχουμε πολλές συμμετοχές και γι αυτό κάνουμε μία κατηγορία).
   2.ΕΡΥΘΡΟΙ  ΦΡΕΣΚΟΙ ΟΙΝΟΙ του 2016 .
   3.ΕΡΥΘΡΟΙ  ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ (2015 και πριν.)

  Κατηγορίες  Αποσταγμάτων:
      1. ΣΚΕΤΑ
      2. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
      3. ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΑ
Σημ :Τα αποστάγματα να προέρχονται από διήμερου άμβικες .
   Για κάθε δείγμα οίνου θα σταλούν 2 (δύο) φιάλες 0.75 λίτρου
   Για τα αποστάγματα μία φιάλη 
l000ml ή δύο των 500ml.
   Κάθε δείγμα θα φέρει πινακίδα- ετικέτα ,όπου θα αναγράφεται
   Για τους Οίνους : Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου η Ποικιλία και η χρονιά
   Για τα Αποστάγματα: Ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου και το είδος του αποστάγματος
   Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν με περισσότερα του ενός δείγματα για κάθε κατηγορία.
   Τιμή συμμετοχής: Για κάθε δείγμα 5 (πέντε) ευρώ.

Τηλ. επικοινωνίας 6985 018250 Θανάσης & 6972 996684 Γιώργος.


      Ο πρόεδρος του Συλλόγου.
           Θανάσης Κύρτσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου